سختی پلیمرها
سختی پلیمرها
خرداد ۱۲, ۱۴۰۰
اشنایی بیشتر با ساک های پارچه ای
اشنایی بیشتر با ساک های پارچه ای
خرداد ۱۲, ۱۴۰۰
کوپلیمر چیست ؟

کوپلیمر چیست ؟

کوپلیمر چیست ؟

فرایند پلیمره شدن بیش از یک نوع مونومر به طور هم زمان است .

پلیمری است که از ۲ نوع مونومر یا بیشتر ساخته شده است .

به فرایندی که در ان کوپلیمر تشکیل میشود نیز کوپلیمریزاسیون گفته میشود .

 

کوپلیمر به منظور اصلاح بعضی خواص یک پلاستیک خاص صورت میگیرد و

در مقابل هموپلیمر قرار دارد که تنها از یک نوع مونومر تشکیل شده است .

 

انواع کوپلیمر ها

 

کوپلیمرها بر اساس ساختارشان تقسیم بندی میشوند و به دو شکل خطی و شاخه ای موجود هستند .

مهم ترین انواع کوپلیمرهای خطی :

تناوبی ، دسته ای ، رندوم و پیوندی می باشند .

 

کوپلیمر تناوبی :

 

وقتی مونومر های تشکیل دهنده زنجیرپلیمر به صورت یک در میان تکرار شوند تشکیل کوپلیمر تناوبی را می دهند . نایلون ۶۶ مثالی برای

این نوع کوپلیمرهاست .

 

کوپلیمر دسته ای :

 

زمانی که واحد های تکرار شونده بیش از یک نوع هموپلیمر توسط پیوندهای کوالانسی به هم متصل شوند ،

تشکیل یک کوپلیمر دسته ای یا بلاک را می دهند .

 

مهم ترین کوپلیمر دسته ای ABS میباشد .

اخیرا استفاده از روش های پلیمریزاسیون کاتیونی زنده و پلیمریزاسیون رادیکالی زنده برای تهیه کوپلیمرهای دسته ای توسعه یافته است .

 

کوپلیمرهای دسته ای از نظر تجاری بسیار حائز اهمیت هستند . این دسته از پلیمر ها در سیستم های دارورسانی ، الاستومرهای

ترموپلاستیک ، چسب های هات ملت حساس به فشار ، و اخیرا در زمینه نانو کاربرد دارند .

 

کوپلیمر رندوم

 

اگر مونومرها در ساختار زنجیره های پلیمری به صورت رندوم و بدون ترتیب خاصی قرار بگیرند ، تشکیل کوپلیمر رندوم را می دهند .

این پلیمرها اکثرا توسط روش رادیکال ازاد تولید می شوند .

مهمترین مثال ان کوپلیمر استایرن بوتادین رابر SBR  میباشد .

 

 

 

کوپلیمر چیست ؟

 

 

 

برخلاف  کوپلیمر های قبلی که همه خطی بوده اند ، کوپلیمر های شاخه ای دارای شاخه هایی از مونومر ها هستند .

مهمترین انواع ان ستاره ای ، پیوندی و شانه ای می باشد .

 

کوپلیمر ستاره ای :

کوپلیمر چیست ؟

 

کوپلیمر پیوندی شاخه ای :

کوپلیمر چیست ؟