پلاستیک و محیط زیست
پلاستیک و محیط زیست – تاثیر پلاستیک بر محیط زیست
آذر ۵, ۱۳۹۸
آسیب های پلاستیک به محیط زیست
آسیب های پلاستیک به محیط زیست
آذر ۵, ۱۳۹۸

آسیب پلاستیک به محیط زیست

آسیب پلاستیک به محیط زیست چه می تواند باشد؟

نایلون های پلاستیکی یک بار مصرف از نظر قیمت و بهداشت می توانند برای مردم بسیار مفید و کارآمد باشند

اما مشکلات و آسیب های خاص خود را هم به همراه دارند.

مهم ترین آسیب استفاده بیش از پلاستیک ها این است که یک منبع بزرگ تولید زباله هستند

و به شدت به محیط زیست و کره زمین آسیب می رسانند.

تاثیر پلاستیک بر زندگی انسان:

کیسه های پلاستیکی تقریبا رایج ترین نوع بسته بندی کالاها و مواد غذایی است

که در کشورهای جهان سومی بسیار پر مصرف است و در هر سال هزاران تن از این کیسه ها تولید می شود.

اغلب این کیسه ها بعد از یک بار استفاده یا در طبیعت و خیابان ها رها می شوند یا یا وارد سطل های زباله می شوند.

زباله های پلاستیکی که به طور گسترده توسط انسان تولید می شود اول از همه به حود او اسیب می رسانند

چرا که این زباله ها باعث آلودگی و انتقال سم های خاص به منابع آبی می شود.

منبع های آب می توانند شامل دریاها ، دریاچه ها، رود خانه ها، سفره های آب زیرزمینی و… باشند.

به دلیل این که در این کشورهای سیستم های بازیافت زباله های خشک یا بسیار ضعیف است و یا وجود ندارد

ضایعات پلاستیکی به صورت انبوه در محیط باقی می مانند.

 

تاثیر پلاستیک بر زندگی جانوران :

تاثیر پلاستیک بر محیط زیست و جانوران غیر قابل چشم پوشی است.

گونه های جانوری بسیار متنوعی در آب های سطحی کره زمین زندگی می کنند و علاوه این

تغذیه گونه های دیگری از جانوران هم وابسته به این آب ها است.

در نتیجه متاسفانه بخش عظیمی از این جانوران در معرض خطر زباله های پلاستیکی و مضرات آن هستند.

زیرا این جانوران کیسه های معلف در آب ها را با غذا اشتباه می گیرند.

به عنوان مثال لاک پشت های دریایی به دلیل تغذیه از زباله های پلاستیکی رها شده در طبیعت به شدت در معرض خطر انقراض هستند

زیرا پلاستیک ها به هیچ وجه قابل هضم نیستند و تجمع پلاستیک ها در بدن این جانوران باعث مرگشان می شود.

در مقاله های بعدی بیشتر در این باره توضیح می دهیم.