خرداد ۱۲, ۱۴۰۰

کوپلیمر چیست ؟

کوپلیمر چیست ؟ کوپلیمر چیست ؟ فرایند پلیمره شدن بیش از یک نوع مونومر به طور هم زمان است . پلیمری است که از ۲ نوع مونومر یا بیشتر ساخته شده است . به فرایندی که در ان کوپلیمر تشکیل میشود نیز کوپلیمریزاسیون گفته میشود .   کوپلیمر به منظور اصلاح بعضی خواص یک پلاستیک خاص صورت میگیرد و در مقابل هموپلیمر قرار دارد که تنها از یک نوع مونومر تشکیل شده است .   انواع کوپلیمر ها   کوپلیمرها بر اساس ساختارشان تقسیم بندی میشوند و به دو شکل خطی و شاخه ای موجود هستند . مهم ترین انواع کوپلیمرهای خطی : تناوبی ، دسته ای ، رندوم و پیوندی می باشند .   کوپلیمر تناوبی :   وقتی مونومر های تشکیل دهنده زنجیرپلیمر به صورت یک در میان تکرار شوند تشکیل کوپلیمر تناوبی را می دهند . نایلون ۶۶ مثالی برای این نوع کوپلیمرهاست .   کوپلیمر دسته […]