شهریور ۲۴, ۱۴۰۰

چرا مواد پلاستیکی را بازیافت میکنند ؟

چرا مواد پلاستیکی را بازیافت میکنند ؟ در این بخش از نایلون عدل به متداول ترین سوال یعنی ” چرا مواد پلاستیکی را بازیافت میکنند ؟ ” پاسخ خواهیم داد . وقتی که مواد پلاستیکی مستعمل را برای ساختن مواد پلاستیکی جدید بازیابی می­کنیم · کمتر از منابع طبیعی زمین استفاده می­کنیم · تولیدات سبزترند زیرا بازیافت نسبت به استفاده از مواد خام آلودگی کمتری ایجاد می­کند · ما پسماندها را کاهش می­دهیم که این کار برای محیط زیست بهتر است   تولید سبزتر بازیافت راه بسیار خوبی برای کاهش بعضی از مشکلات ناشی از تولید مواد پلاستیکی است. محصولات پلاستیکی در دو مرحله ساخته می­شوند: ۱. تصفیه: مواد خام، مانند نفت خام، را از زمین استخراج و سپس تصفیه می­کنند تا به مواد خالص دست یابند   ۲. تولید: مواد تصفیه شده را به محصولات نهاییی تبدیل می­کنند   بازیافت مواد پلاستیکی از تولید جدید آنها سبزتر است زیرا […]