آذر ۶, ۱۳۹۸

آسیب های پلاستیک به محیط زیست

آسیب های پلاستیک به محیط زیست آسیب های پلاستیک به محیط زیست و به طور کلی کره زمین بی شمار است. همان طور که پیش از این هم توضیح دادیم زباله های پلاستیکی هم به انسان آسیب می رساند و هم به موجودات دریا زی و خشکی زی. توده کیسه های پلاستیکی در اقیانوس آرام: این توده که از زباله ها و کیسه های پلاستیکی درست شده حجمی به اندازه هاوایی را در اقیانوس آرام اشغال کرده است و متاسفانه روز به روز در حال بزرگ تر شدن است. بیشتر این زباله های پلاستیکی به این دلیل وارد اقیانوس شده اند که آب های زهکشی شده و زباله های داخل آن از خشکی های اطراف آقیانوس آرام ، وارد آن می شوند. اثرهای زیان بار زباله های پلاستیکی بر هیچ کس پوشیده نیست و هکه ما باید تلاشمان را بکنیم تا از وارد شدن بیشتر این اسیب ها جلوگیری کنیم. […]